Informacje dla Czytelników - Informacje o projekcie -

Nawigacja

Informacje dla Czytelników

Najważniejsze informacje dotyczące projektu.

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!

W latach 1939-1945 Polacy mieszkający w granicach przedwojennej Rzeczypospolitej Polskiej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej oraz w województwie lubelskim i poleskim, stali się ofiarami ludobójstwa popełnionego przez członków ugrupowań nacjonalistycznych Ukraińskiej Powstańczej Armii / Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (UPA/OUN) i innych wciągniętych do zbrodni Ukraińców.

Kulminacja tej przesyconej okrucieństwem zbrodni miała miejsce 11 lipca 1943 r., kiedy to  zaatakowano w powiatach: włodzimierskim, kowelskim, horochowskim i łuckim  99 polskich miejscowości Wołynia, okrutnie mordując Polaków, również w kościołach podczas mszy świętych. Tego dnia zginęło około 8 tys. Polaków. Tzw. „krwawa niedziela” była apogeum trwającej od 1939 r. zbrodni ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem: genocidium atrox, obecne szacunki ofiar, którymi byli przede wszystkim kobiety, starcy i dzieci, sięgają 120-130 tysięcy.

W związku ze zbliżającą się 77. rocznicą tragicznych wydarzeń Instytut Pamięci Narodowej -Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu pragnie zaprezentować Państwu projekt:

Baza zbrodni i ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1939-1945

 

Głównym celem projektu jest upamiętnienie ofiar zbrodni ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1939-1945, które w zdecydowanej większości nie mają godnego pochówku oraz ustalenie personaliów i liczby pomordowanych.  Dane weryfikujemy na podstawie dostępnej literatury naukowej, akt śledczych oraz dokumentacji archiwalnej i fotograficznej, rozproszonej po archiwach, bibliotekach, muzeach i zbiorach prywatnych. Mamy również nadzieję na dotarcie do nowych, nieznanych badaczom relacji świadków.

Projekt na charakter rozwojowy. Niektóre informacje są w bazie mogą być niekompletne i mogą wymagać uzupełnień lub dalszych kwerend archiwalnych. Przez najbliższe lata planujemy regularnie wprowadzać nowe informacje i weryfikować wpisy już wprowadzone. Nie ograniczamy się jedynie do ofiar wśród ludności narodowości polskiej gdyż ofiarami ukraińskich nacjonalistycznych ugrupowań OUN/UPA w ramach „oczyszczania Ukrainy z obcego elementu” byli też obywatele II Rzeczypospolitej narodowości żydowskiej, czeskiej, węgierskiej, niemieckiej, rosyjskiej oraz sami Ukraińcy, nierzadko sprzeciwiający się ludobójczej ideologii.

Projekt jest realizowany wspólnymi siłami pionu archiwalnego, śledczego i upamiętniania.

Wykorzystujemy dostępne materiały archiwalne zgromadzone w zasobie Instytutu Pamięci Narodowej, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Wojskowym Instytucie Historycznym w Warszawie, archiwach zagranicznych oraz materiały zgromadzone przez prokuratorów Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w związku z prowadzonymi przez nich śledztwami, wspomnienia, relacje przechowywane w archiwum Ośrodka „Karta”, tzw. Archiwum Wschodnie, literaturę naukową, w tym przede wszystkim fundamentalną pracę Państwa Ewy i Władysława Siemaszków „Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945, Warszawa 2008, t.1-2", relacje opracowane i publikowane przez historyków zajmujących się badaniem zbrodni wołyńskiej m.in. dr Lucynę Kulińską, dr. Leona Popka, dr. Tomasza Berezę oraz dokumentację i relacje przekazane nam przez Państwa do zasobu IPN w ramach prowadzonego przez nas projektu Archiwum Pełne Pamięci.

Każdy rekord bazy danych składa się z czternastu pól. Opisy zbrodni podzieliliśmy na dwie grupy: ogólne, odnoszące się do miejsca zbrodni (zaczynające się od frazy: Zbrodnia w ...) oraz  indywidualne, zawierające znane nam dane osobowe ofiar. Wyszukiwanie informacji można prowadzić poprzez mapę, jak i wprowadzając słowa kluczowe: np. imię i nazwisko, datę zbrodni, miejsce zamieszkania, narodowość, wyznanie, parafię. Tam, gdzie jest to możliwe, opis ofiary uzupełniamy jej fotografią.

Baza powiązana jest z interaktywną mapą miejsc mordów.

Od 8 lipca 2020 r. efekty naszych działań będą sukcesywanie udostępniane na niniejszym portalu oraz na stronie główniej IPN, w sekcji Bazy Danych

Podejmując się realizacji tego trudnego projektu, zdajemy sobie sprawę, że nie uda nam się zapisać wszystkich białych kart ludobójstwa na ziemiach południowo-wschodnich II RP i ustalić kompletnej liczby ofiar. Jednak przywrócenie pamięci o każdym zamordowanym jest naszym obowiązkiem i dlatego jak długo pozostaje możliwość dotarcia do nowych danych będziemy kontynuowali naszą pracę.

Twórz z nami Bazę Ofiar

Wszystkich Państwa, którzy posiadacie informacje mogące uzupełnić bazę ofiar zapraszamy do współpracy. Zapraszamy Państwa do współtworzenia z nami bazy oddając ofiarom należny im szacunek i przede wszystkim zachowując ich w pamięci naszej i przyszłych pokoleń Polaków. W tym celu specjalnie przygotowaliśmy dla Państwa dwa rodzaje formularzy kontaktowych

  • Formularz "Dodanie nowego rekordu do Bazy Wołyńskiej"
    Formularz "Dodanie nowego rekordu do Bazy Wołyńskiej"
Dzięki formularzowi kontaktowemu  "Twórz z nami Bazę Ofiar Zbrodni Wołyńskiej" można przesłać nowe informacje od bazy.
  • Formularz "Zgłoś uwagę"_1
    Formularz "Zgłoś uwagę"_1
  • Formularz "Zgłoś uwagę"_2
    Formularz "Zgłoś uwagę"_2
Dzięki formularzowi kontaktowemu „Zgłoś uwagę” (na dole formularza, przy każdym z rekordów) można zaproponować uzupełnienia dostępnych rekordów (obecnie funkcja nie jest dostępna w wersji mobilnej serwisu)

Domyślnie w polu "Źródło" znajdzie się imię i nazwisko osoby przesyłającej zgłoszenie. Jeśli jednak Państwo sobie tego nie życzą, to prosimy o informację w formularzu. Warto jednak pamiętać, że anonimowe zgłoszenia mają niską wartość merytoryczną dla korzystających z bazy. Podanie przez Panią/a danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości realizacji zgłoszenia/zapytania.

Relacje i informacje na temat ofiar można również przesyłać za pomocą poczty na adres Oddziałowego Archiwum IPN w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 216, 80-266 Gdańsk lub Oddziałowego Archiwum IPN w Lublinie, ul. Szewska 2, 20-086 Lublin.

do góry