ks. Szczepankiewicz Stanisław - Baza Ofiar Zbrodni Wołyńskiej -

Nawigacja

Baza Ofiar Zbrodni Wołyńskiej

ks. Szczepankiewicz Stanisław


Miejsce śmierci

Województwo
Miejsce śmierci / Miejsce zbrodni
Informacja
podział administracyjny sprzed II wojny światowej (ok. 1938 r.), niezależnie od daty popełnienia zbrodni

Ofiary

NAZWISKO I IMIĘ / ZBRODNIA
ks. Szczepankiewicz Stanisław
Data śmierci / Data zbrodni
1944-12-24
Informacje / Okoliczności śmierci
Ur. 10 lutego 1906 r. w Radziechowie. Ksiądz rzymskokatolicki, od 1934 r. proboszcz parafii w Ihrowicy. Zamordowany przez upowców wraz z matką Anną, l. 70 oraz rodzeństwem: bratem Bronisławem, l. 36 i siostrą Marią, l. 33 podczas napadu na wieś w dniu 24 grudnia 1944 r. Został zarąbany siekierą. Wg naocznych świadków mordercą księdza był Iwaś Zahaluk, który po dokonaniu zbrodni przywłaszczył sobie ubranie i buty kapłana.
Liczba ofiar
1
Narodowość / Przynależność etniczna
polska
Miejsce zamieszkania
Ihrowica
Parafia (wg. zamieszkania)
Ihrowica

Źródła, dokumenty, fotografie

Źródło
OKWr S.10/01/Zi t.35, Sprawozdanie z podróży służbowej do Londynu z załącznikami pana Przemysława Cieślika prokuratora OKŚZpNP we Wrocławiu i pana dr. Norberta Wójtowicza historyka OKŚZpNP we Wrocławiu z dnia 2 .12.2015 r., k. 6816, AIPN BU 2904/275, Wykaz osób narodowości polskiej zamordowanych w Ihrowicy (woj. tarnopolskie) przez UPA w noc wigilijną 1944 r., sporządzony przez Stanisława Drzewieckiego, IV/W 273, s. 3 ; OKWr S49/05/Zi t.1, Protokół przesłuchania świadka Wojciecha Jagiellicza z dn. 22.07.1992, s.81; Polacy i Ukraińcy pomiędzy dwoma systemami totalitarnymi : 1942-1945. Poljaki u Ukraincu mis dvoma totalutarnimi sistemami 1942-1945. Cz. 1-2, red. oprac. nauk. Grzegorz Motyka, Jurij Szapował; red. Wanda Chudzik [i in.]; przekł. Iwan Kozłowski, Warszawa-Kijów 2005, seria: (Polska i Ukraina w latach trzydziestych-czterdziestych XX wieku. Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych. T. 4), Meldunek specjalny naczelnika RO NKGB w Hłuboczku Wielkim dla naczelnika UNKGB obwodu tarnopolskiego z 6 stycznia 1945 r., s. 1205. W. Kubów, Terroryzm na Podolu, Warszawa 2003, s. 80-81; J. Białowąs, Krwawa Podolska Wigilia w Ihrowicy w 1944 roku, Lublin 2003, s. 127-129; T. Isakowicz-Zaleski, 75 rocnica „krwawej Wigilii” w Ihrowicy k. Tarnopola, „Na Rubieży” 2020, nr 168, s. 21; ks. J. Marecki, Misterium iniquitatis. Osoby duchowne i zakonne obrządku łacińskiego zamordowane przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1939-1945, Kraków 2020, s. 669-673.
Opisy załączników, linki zewnętrzne

http://www.swzygmunt.knc.pl/MARTYROLOGIUM/POLISHRELIGIOUS/vPOLISH/HTMs/POLISHRELIGIOUSmartyr2659.htm

Powiązania

Kontakt

Informacja
Formularze kontaktowe niedostępne w wersji moblinej (telefony komórkowe)
do góry