ks. Baran Karol - Baza Ofiar Zbrodni Wołyńskiej -

Nawigacja

Baza Ofiar Zbrodni Wołyńskiej

ks. Baran Karol


Miejsce śmierci

Województwo
Miejsce śmierci / Miejsce zbrodni
Informacja
podział administracyjny sprzed II wojny światowej (ok. 1938 r.), niezależnie od daty popełnienia zbrodni

Ofiary

NAZWISKO I IMIĘ / ZBRODNIA
ks. Baran Karol
Data śmierci / Data zbrodni
1943-07-12
Informacje / Okoliczności śmierci
Ksiądz, proboszcz parafii rzymskokatolickiej w m. Korytnica, a od 1939 r. we wsi Stężarzycze/Stężarzyce, lat 61. Uprowadzony przez bojówkę UPA Krwawego Potapa, a następnie 12 lipca 1943 r. zamordowany piłą w lesie koło wsi Stężarzycze/Stężarzyce. Według niektórych relacji, został zamordowany przez przerżnięcie piłą (związany pomiędzy dwoma deskami). Razem z nim zamordowano kilkoro parafian. Inna podawana data mordu 10 sierpnia 1943 r.
Liczba ofiar
1
Narodowość / Przynależność etniczna
polska
Miejsce zamieszkania
Stężarzycze/Stężarzyce
Parafia (wg. zamieszkania)
Stężarzycze/Stężarzyce

Źródła, dokumenty, fotografie

Źródło
OKLu, S 1.2000.Zi, t. 9, Lista ofiar z m. Fedorpol/Fiodorpol sporządzona przez Edwarda Krynickiego, k. 1700; t. 20, Pismo Heleny Wójtowicz, 17 IV 2001 r., k. 3926 v.; t. 36, F. Jasiński, Kronika. Losy Polaków parafii Kąty (kopia), k. 7081; t. 41, "Na rubieży" 1994, nr 4(10) - załącznik do Protokołu przesłuchania świadka Roberta Karpickiego, 24 I 2003 r., k. 8064; , t. 77, Relacja Józefa Padowskiego 26 VI 1992 r., k. 15395 v.; M. Dębowska, L. Popek, Duchowieństwo diecezji łuckiej. Ofiary wojny i represji okupantów 1939-1945, Lublin 2010, s. 38; Pismo Wiesławy Dębskiej (b. mieszkanki Turówki pow. Włodzimierz) z listopada 2010 r., zbiory prywatne dr. Leona Popka; AIPN, GK 932/2, Relacja Edwarda Kondrackiego, k. 9; AIPN, GK 932/4, Relacja Leokadii Piłat, k. 169, Relacja Czesława Trepiaka, k. 212, Relacja Wacława Warszewskiego, k. 217, Relacja Czesława Trepiaka, k. 298, Relacja Jana Ligierki, k. 310; AIPN Kr 1/758, A. Korman, Piąte przykazanie boskie: nie zabijaj! Nieukarane ludobójstwo dokonane przez ukraińskich szowinistów w latach 1939-1945, Londyn 1989, s. 16; E. Siemaszko, W. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945, Warszawa 2008, t.1, s. 848-849; Świadkowie oskarżają, oprac. L. Karłowicz, L. Popek, Lublin 2013, Relacja Bolesława Błaszczyka, s. 262, Relacja Marianny Koleńskiej, s. 311; Księża rzymskokatoliccy zamordowani przez ukraińskich terrorystów z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów „Ukraińskiej Powstańczej Armii”. Zginęli śmiercią tragiczną – tylko dlatego, że byli Polakami. Kronika, część V, zebrał i opracował H. Komański, „Na Rubieży” 1994, nr 1 (7), s. 13; Księża rzymskokatoliccy zamordowani przez ukraińskich terrorystów z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów „Ukraińskiej Powstańczej Armii”. Zginęli śmiercią tragiczną – tylko dlatego, że byli Polakami. Kronika, część VI, zebrał i opracował H. Komański, „Na Rubieży” 1994, nr 2 (8), s. 10; ks. J. Marecki, Misterium iniquitatis. Osoby duchowne i zakonne obrządku łacińskiego zamordowane przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1939-1945, Kraków 2020, s. 67-70; Zgłoszenie nr ZW-6000-3/23 (M. Sztychmiler, Wspomnienia, Elbląg 2013 - niepublikowane).
Opisy załączników, linki zewnętrzne

Powiązania

Zobacz również

Kontakt

Informacja
Formularze kontaktowe niedostępne w wersji moblinej (telefony komórkowe)
do góry