Zacharków/Zacharko/Zaharko Wiktor - Baza Ofiar Zbrodni Wołyńskiej -

Nawigacja

Baza Ofiar Zbrodni Wołyńskiej

Zacharków/Zacharko Wiktor


Miejsce śmierci

Województwo
Miejsce śmierci / Miejsce zbrodni
Informacja
podział administracyjny sprzed II wojny światowej (ok. 1938 r.), niezależnie od daty popełnienia zbrodni

Ofiary

NAZWISKO I IMIĘ / ZBRODNIA
Zacharków/Zacharko Wiktor
Data śmierci / Data zbrodni
1944-02-04/05
Informacje / Okoliczności śmierci
Lat 36, zamordowany podczas jednego z bestialskich ataków Ukraińców na wieś w nocy 4/5 lutego 1944 r. Z innych źródeł z relacji Adama Pileckiego z napadu na Boków w dniu 11 lutego 1944 r.
Liczba ofiar
1
Narodowość / Przynależność etniczna
nieustalona
Miejsce zamieszkania
Boków
Parafia (wg. zamieszkania)
Boków

Źródła, dokumenty, fotografie

Źródło
,OKWr S.8/04/Zi t.6 Uwierzytelniona kserokopia protokołu oględzin materiałów archiwalnych, k. 1245-1267, OKWr S.8/04/Zi t.7: Uwierzytelniona kserokopia protokołu oględzin materiałów archiwalnych, k. 1371-1390, Uwierzytelniona kserokopia protokołu oględzin materiałów archiwalnych, k. 1393-1402, OKWr S.10/01/Zi t.14, Protokół przesłuchania świadka Marii Wilk z dnia 7.03.2008 r., z załącznikami karta 2688, OKWr S.10/01/Zi t.16, Uwierzytelniona kserokopia protokołu oględzin materiałów archiwalnych z dnia 18.01.2011, k. 3132, OKWr S.10/01/Zi t.17: Uwierzytelniona kserokopia protokołu oględzin materiałów archiwalnych z dnia 10.06.2011, k. 3346, Uwierzytelniona kserokopia protokołu oględzin materiałów archiwalnych z dnia 19.10.2011, k. 3396, OKWr S.10/01/Zi t.18 i t.19 List Jan Malinowskiego z dnia 11.01.1992 r., k. 3599-3605, OKWr S.10/01/Zi t.31, Uwierzytelniona kserokopia protokołu oględzin materiałów archiwalnych z dnia 18.01.2011 r., k.6192, OKWr S.10/01/Zi t.33, Uwierzytelniona kserokopia protokołu oględzin materiałów archiwalnych we Wrocławiu z dnia 14.04.2012 r., k.6415, Zgłoszenie z dn. 08.07.2020 r. poprzez formularz kontaktowy Bazy Ofiar Zbrodni Wołyńskich, (zgłoszenia dokonał p. Krzysztof Lorenc), rekord opracowano na podstawie nadesłanych materiałów Biblioteki ZNiO we Wrocławiu: Rkp. 16719, Materiały dotyczące sytuacji ludności polskiej na ziemiach południowo-wschodnich Rzeczypospolitej (Małopolsce Wschodniej i Wołyniu) w latach 1939-1945, Szczegółowe sprawozdanie z wypadków wojennych parafii Konkolniki pow. Rohatyń sporządzone przez księdza Jana Szurleja w dn. 11.11.1944 r. oraz Rkp. 16721, Papiery Rady Głównej Opiekuńczej dotyczące sytuacji ludności polskiej w Małopolsce Wschodniej w latach 1943-1944. Korespondencja, t. 1, s. 297; T. Piotrowski (ed.), Genocide and rescue in Wołyń: recollections of the Ukrainian Nationalist ethnic cleansing campaign against the Poles during World War II, London, 2008, s. 172; Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu w świetle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej 1943-1944. Zestawienie ofiar, pod red. L. Kulińskiej i A. Rolińskiego, Kraków 2012, s. 48, 292
Opisy załączników, linki zewnętrzne

Powiązania

Zobacz również

Kontakt

Informacja
Formularze kontaktowe niedostępne w wersji moblinej (telefony komórkowe)
do góry