Czosnek Piotr - Baza Ofiar Zbrodni Wołyńskiej -

Nawigacja

Baza Ofiar Zbrodni Wołyńskiej

Czosnek Piotr (o. Bartłomiej)


Miejsce śmierci

Województwo
Miejsce śmierci / Miejsce zbrodni
Informacja
podział administracyjny sprzed II wojny światowej (ok. 1938 r.), niezależnie od daty popełnienia zbrodni

Ofiary

Nazwisko i imię / Zbrodnia
Czosnek Piotr (o. Bartłomiej)
Data śmierci / Data zbrodni
1944-03-13
Informacje / Okoliczności śmierci
Ur. 25.06.1911 r., karmelita, wikariusz parafii w Bołszowcach. Strzegł kościół i ołtarz przed profanacją. Uprowadzony w biały dzień przez Ukraińców — wywołany pod pozorem opatrzenia chorego. Torturowany - wyrwano mu język, obcięto genitalia, a ciało porąbano na kawałki. Zamordowany w dniu 13 marca 1944 r.
Liczba ofiar
1
Narodowość / Przynależność etniczna
polska
Miejsce zamieszkania
Bołszowce
Parafia (wg. zamieszkania)
Bołszowce

Źródła, dokumenty, fotografie

Źródło
Zgłoszenie z dn. 08.07.2020 r. poprzez formularz kontaktowy Bazy Ofiar Zbrodni Wołyńskich, (zgłoszenia dokonał p. Krzysztof Lorenc), rekord opracowano na podstawie nadesłanych materiałów Biblioteki ZNiO we Wrocławiu: Rkp. 16719, Materiały dotyczące sytuacji ludności polskiej na ziemiach południowo-wschodnich Rzeczypospolitej (Małopolsce Wschodniej i Wołyniu) w latach 1939-1945, Szczegółowe sprawozdanie z wypadków wojennych parafii Konkolniki pow. Rohatyń sporządzone przez księdza Jana Szurleja z dn. 11.11.1944 r. oraz Rkp. 16721, Papiery Rady Głównej Opiekuńczej dotyczące sytuacji ludności polskiej w Małopolsce Wschodniej w latach 1943-1944. Korespondencja, t. 1, s. 361; Księża rzymskokatoliccy zamordowani przez ukraińskich terrorystów z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów „Ukraińskiej Powstańczej Armii”. Zginęli śmiercią tragiczną – tylko dlatego, że byli Polakami. Kronika, część IX, oprac. H. Komański, „Na Rubieży” 1995, nr 1(11), s. 3, S. Siekierka, H. Komański, E. Różański, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie stanisławowskim 1939-1946, Wrocław 2008, s. 382, H. Komański, S. Siekierka, Ludobójstwo dokonane na duchownych obrządku łacińskiego przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) na Kresach Południowo-Wschodnich II RP oraz zniszczenia obiektów sakralnych rzymskokatolickich 1939-1947, Wrocław 2008, s. 44

Powiązania

Zobacz również

Kontakt

do góry