ks. Wierzbowski Antoni - Baza Ofiar Zbrodni Wołyńskiej -

Nawigacja

Baza Ofiar Zbrodni Wołyńskiej

ks. Wierzbowski Antoni


Miejsce śmierci

Województwo
Gmina:
Miejsce śmierci / Miejsce zbrodni
Informacja
podział administracyjny sprzed II wojny światowej (ok. 1938 r.), niezależnie od daty popełnienia zbrodni

Ofiary

NAZWISKO I IMIĘ / ZBRODNIA
ks. Wierzbowski Antoni
Data śmierci / Data zbrodni
1943-10-12
Informacje / Okoliczności śmierci
Ur. 10 listopada 1905 r. w Pomorzanach k. Zborowa. Ksiądz rzymskokatolicki, od 1938 r. proboszcz parafii w Byble. 12 października 1943 r. uprowadzony z plebanii przez bandę UPA wraz z miejscowym nauczycielem Stanisławem Wróblem. Po odmowie ujawnienia kryjówki 5 Żydów torturowany i zamordowany w pobliskim w lesie.
Liczba ofiar
1
Narodowość / Przynależność etniczna
polska
Miejsce zamieszkania
Bybło
Parafia (wg. zamieszkania)
Konkolniki

Źródła, dokumenty, fotografie

Źródło
OKWr S.10/01/Zi t.14, Protokół przesłuchania świadka Marii Wilk z dnia 7.03.2008 r., z załącznikami k. 2685, OKWr S.10/01/Zi t.18, Uwierzytelniona kserokopia protokołu oględzin materiałów archiwalnych z dnia 4.11.2011, k. 3454, OKWr S.10/01/Zi t.18 i t.19 List Jan Malinowskiego z dnia 11.01.1992 r., k. 3599-3605, OKWr S.10/01/Zi t.29, Protokół przesłuchania świadka Michaliny Kossak z dnia 5.08.2008 r.,k. 5780-5785, OKWr S.10/01/Zi t.35, Sprawozdanie z podróży służbowej do Londynu z załącznikami pana Przemysława Cieślika prokuratora OKŚZpNP we Wrocławiu i pana dr. Norberta Wójtowicza historyka OKŚZpNP we Wrocławiu z dnia 13.05.2015 r., k. 6843, Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu w świetle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej 1943-1944. Zestawienie ofiar, pod red. L. Kulińskiej i A. Rolińskiego, Kraków 2012, s. 57, 219; H. Komański, S. Siekierka, Ludobójstwo dokonane na duchownych obrządku łacińskiego przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) na Kresach Południowo-Wschodnich II RP oraz zniszczenia obiektów sakralnych rzymskokatolickich 1939-1947, Wrocław 2008, s. 56-58, S. Siekierka, H. Komański, E. Różański, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie stanisławowskim 1939-1946, Wrocław 2008, s. 384-386; Zgłoszenie z dn. 08.07.2020 r. poprzez formularz kontaktowy Bazy Ofiar Zbrodni Wołyńskich, (zgłoszenia dokonał p. Krzysztof Lorenc), rekord opracowano na podstawie nadesłanych materiałów Biblioteki ZNiO we Wrocławiu, Rkp. 16719, Materiały dotyczące sytuacji ludności polskiej na ziemiach południowo-wschodnich Rzeczypospolitej (Małopolsce Wschodniej i Wołyniu) w latach 1939-1945, Szczegółowe sprawozdanie z wypadków wojennych parafii Konkolniki pow. Rohatyń sporządzone przez księdza Jana Szurleja dn. 11.11.1944 r.; L. Kulińska, Dzieci Kresów II, Kraków 2006, Relacja Marii Czarnej, s. 131-133; ks. J. Marecki, Misterium iniquitatis. Osoby duchowne i zakonne obrządku łacińskiego zamordowane przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1939-1945, Kraków 2020, s. 760-764
Opisy załączników, linki zewnętrzne

 

http://www.swzygmunt.knc.pl/MARTYROLOGIUM/POLISHRELIGIOUS/vPOLISH/HTMs/POLISHRELIGIOUSmartyr2961.htm

Powiązania

Zobacz również

Kontakt

Informacja
Formularze kontaktowe niedostępne w wersji moblinej (telefony komórkowe)
do góry