ks. Kuszyński/Kuczyński Jan - Baza Ofiar Zbrodni Wołyńskiej -

Nawigacja

Baza Ofiar Zbrodni Wołyńskiej

ks. Kuszyński/Kuczyńskui Jan


Miejsce śmierci

Województwo
Miejsce śmierci / Miejsce zbrodni
Informacja
podział administracyjny sprzed II wojny światowej (ok. 1938 r.), niezależnie od daty popełnienia zbrodni

Ofiary

NAZWISKO I IMIĘ / ZBRODNIA
ks. Kuszyński/Kuczyńskui Jan
Data śmierci / Data zbrodni
1944-02-14
Informacje / Okoliczności śmierci
Lat 29, syn Jana, ksiądz rzymskokatolicki, wikary w parafii Toporów. Zamordowany podczas napadu na plebanię. Duchownego wyciągnięto z pokoju, bito a następnie zastrzelono. Napad miał być zorganizowany przez księdza ukraińskiego Jana Kozaka i jego syna Wańkę, który brał również udział w napadach na okoliczne miejscowości. Ksiądz święcił miecze i odbierał przysięgi od mołojców. O mordach prawdopodobnie wiedział wójt Stefan Demczyszyn. Z innych źródeł z relacji Romana Rohatyńskiego zabity 16 lutego 1944 r. podczas napadu na wieś Toporów.
Liczba ofiar
1
Narodowość / Przynależność etniczna
polska
Miejsce zamieszkania
Toporów
Parafia (wg. zamieszkania)
Toporów

Źródła, dokumenty, fotografie

Źródło
OKWr S.8/04/Zi t.7 Uwierzytelniona kserokopia protokołu oględzin materiałów archiwalnych, k. 1371-1390, OKWr S.10/01/Zi t.17, Uwierzytelniona kserokopia protokołu oględzin materiałów archiwalnych z dnia 10.06.2011, k. 3337, OKWr S.10/01/Zi t.18, Uwierzytelniona kserokopia protokołu oględzin materiałów archiwalnych z dnia 4.11.2011, k. 3467, k. 3499, OKWr S.10/01/Zi t.35, Sprawozdanie z podróży służbowej do Londynu z załącznikami pana Przemysława Cieślika prokuratora OKŚZpNP we Wrocławiu i pana dr. Norberta Wójtowicza historyka OKŚZpNP we Wrocławiu z dnia 2 .12.2015 r., k. 6816, ZNiO Wrocław, BOss, Rkps, 16273/II, Archiwum RGO m. Lwowa, Materiały dot. akcji nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1943-1944, cz. 1, k. 205; 16274/II, cz. 2, k. 110; 111; ZNiO Wrocław, BOss, Rkps, 16629/I, Kartoteka zbrodni ukraińskich w Małopolsce Wschodniej (ze szczególnym uwzględnieniem obwodu czortkowskiego) w latach 1939-1945 sporządzona przez Józefa Opackiego, k. 1121; Wołczański J. ks., Eksterminacja narodu polskiego i Kościoła rzymskokatolickiego przez ukraińskich nacjonalistów w Małopolsce Wschodniej, Materiały źródłowe, cz. 1, Kraków 2005, część VI: Dekanat Busk, dokument nr 17, s. 179-180; OKLu, S. 1/00/Zi, t. 41,; "Na rubieży" 1994, nr 4(10) - załącznik do Protokołu przesłuchania świadka Roberta Karpickiego, 24 I 2003 r., k. 8066, 8068; Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu w świetle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej 1943-1944. Zestawienie ofiar, pod red. L. Kulińskiej i A. Rolińskiego, Kraków 2012, s. 55; ks. J. Marecki, Misterium iniquitatis. Osoby duchowne i zakonne obrządku łacińskiego zamordowane przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1939-1945, Kraków 2020, s. 439-443.
Opisy załączników, linki zewnętrzne

Powiązania

Zobacz również

Kontakt

Informacja
Formularze kontaktowe niedostępne w wersji moblinej (telefony komórkowe)
do góry