Kreyser/Keiser/Kreiper Kazimierz - Baza Ofiar Zbrodni Wołyńskiej -

Nawigacja

Baza Ofiar Zbrodni Wołyńskiej

Kreyser/Keiser/Kreiper Kazimierz


Miejsce śmierci

Województwo
Miejsce śmierci / Miejsce zbrodni
Informacja
podział administracyjny sprzed II wojny światowej (ok. 1938 r.), niezależnie od daty popełnienia zbrodni

Ofiary

NAZWISKO I IMIĘ / ZBRODNIA
Kreyser/Keiser/Kreiper Kazimierz
Data śmierci / Data zbrodni
1943-10-06
Informacje / Okoliczności śmierci
53 lata, asystent leśny, zamordowany 6 października 1943 r. we wsi Młodiatyn przez bande UPA. Według innego źródła imię i nazwisko brzmi: Karol Kreuser
Liczba ofiar
1
Narodowość / Przynależność etniczna
polska
Miejsce zamieszkania
Młodiatyn
Parafia (wg. zamieszkania)
Peczeniżyn

Źródła, dokumenty, fotografie

Źródło
OKWr S.8/04/Zi t.7 Uwierzytelniona kserokopia protokołu oględzin materiałów archiwalnych, k. 1319-1329; OKWr S.10/01/Zi t.18, Uwierzytelniona kserokopia protokołu oględzin materiałów archiwalnych z dnia 4.11.2011, k. 3461, OKWr S.10/01/Zi t.32, Uwierzytelniona kserokopia protokołu oględzin materiałów archiwalnych z dnia 14.04.2011 r., k.6211, OKWr S.10/01/Zi t.33, Uwierzytelniona kserokopia protokołu oględzin materiałów archiwalnych we Wrocławiu z dnia 14.04.2012 r., k.6409, OKWr S49/05/Zi t.7, Protokół oględzin materiałów archiwalnych z dnia 14-04-2011 r., s. 1319, OKWr S.10/01/Zi t.35, Sprawozdanie z podróży służbowej do Londynu z załącznikami pana Przemysława Cieślika prokuratora OKŚZpNP we Wrocławiu i pana dr. Norberta Wójtowicza historyka OKŚZpNP we Wrocławiu z dnia 13.05.2015 r., k. 6843, k. 6846, S. Siekierka, H. Komański, E. Różański, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie stanisławowskim 1939-1946, Wrocław 2008, s. 249; Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu w świetle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej 1943-1944. Zestawienie ofiar, pod red. L. Kulińskiej i A. Rolińskiego, Kraków 2012, s. 37, 182
Opisy załączników, linki zewnętrzne

Powiązania

Zobacz również

Kontakt

Informacja
Formularze kontaktowe niedostępne w wersji moblinej (telefony komórkowe)
do góry