Baza Ofiar Zbrodni Wołyńskiej

ks. Stroński Tadeusz


Miejsce śmierci

Województwo
Miejsce śmierci / Miejsce zbrodni
Informacja
podział administracyjny sprzed II wojny światowej (ok. 1938 r.), niezależnie od daty popełnienia zbrodni

Ofiary

NAZWISKO I IMIĘ / ZBRODNIA
ks. Stroński Tadeusz
Data śmierci / Data zbrodni
1943-10-12
Informacje / Okoliczności śmierci
Ur. w 1899 r. we Lwowie. Ksiądz rzymskokatolicki, od 1943 r. administrator parafii Skomorochy Stare. Podczas ataku na plebanię w październiku 1943 r. przez upowców kilkakrotnie postrzelony, następnie zastrzelony, odcięto mu też głowę. Według innych źródeł długo się bronił, po czym został zatłuczony na śmierć kolbami strzelb. Jednym z morderców był Sławko Niemyj, syn greckokatolickiego księdza Bazylego (Wasyla) Niemyja, inicjatora mordów w całej okolicy. Innym znanym sprawcą był Hryć Medyński. Z innego źródła administrator parafii Cieszanów, pow. lubaczowski, woj. lwowskie.
Liczba ofiar
1
Narodowość / Przynależność etniczna
polska
Miejsce zamieszkania
Skomorochy Stare
Parafia (wg. zamieszkania)
Konkolniki

Źródła, dokumenty, fotografie

Źródło
OKWr S.8/04/Zi t.6 Uwierzytelniona kserokopia protokołu oględzin materiałów archiwalnych, k. 1245-1267, OKWr S.8/04/Zi t.7 Uwierzytelniona kserokopia protokołu oględzin materiałów archiwalnych, k. 1319-1329, OKWr S.10/01/Zi t.16, Uwierzytelniona kserokopia protokołu oględzin materiałów archiwalnych z dnia 18.01.2011, karta 3134, OKWr S.10/01/Zi t.17, Uwierzytelniona kserokopia protokołu oględzin materiałów archiwalnych z dnia 14.04.2011, k. 3237, OKWr S.10/01/Zi t.18, Uwierzytelniona kserokopia protokołu oględzin materiałów archiwalnych z dnia 4.11.2011, k. 3464, OKWr S.10/01/Zi t.31, Uwierzytelniona kserokopia protokołu oględzin materiałów archiwalnych z dnia 18.01.2011 r., k.6194, OKWr S.10/01/Zi t.32, Uwierzytelniona kserokopia protokołu oględzin materiałów archiwalnych z dnia 14.04.2011 r., k.6213, OKWr S.10/01/Zi t.35, Sprawozdanie z podróży służbowej do Londynu z załącznikami pana Przemysława Cieślika prokuratora OKŚZpNP we Wrocławiu i pana dr. Norberta Wójtowicza historyka OKŚZpNP we Wrocławiu z dnia 19.05.2015 r., k. 6861, OKWr S.10/01/Zi t.35, Sprawozdanie z podróży służbowej do Londynu z załącznikami pana Przemysława Cieślika prokuratora OKŚZpNP we Wrocławiu i pana dr. Norberta Wójtowicza historyka OKŚZpNP we Wrocławiu z dnia 13.05.2015 r., k. 6842, Zgłoszenie z dn. 08.07.2020 r. poprzez formularz kontaktowy Bazy Ofiar Zbrodni Wołyńskich, (zgłoszenia dokonał p. Krzysztof Lorenc), rekord opracowano na podstawie nadesłanych materiałów Biblioteki ZNiO we Wrocławiu: Rkp. 16719, Materiały dotyczące sytuacji ludności polskiej na ziemiach południowo-wschodnich Rzeczypospolitej (Małopolsce Wschodniej i Wołyniu) w latach 1939-1945, Szczegółowe sprawozdanie z wypadków wojennych parafii Konkolniki pow. Rohatyń sporządzone przez księdza Jana Szurleja w dn. 11.11.1944 r., S. Siekierka, H. Komański, E. Różański, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie stanisławowskim 1939-1946, Wrocław 2008, s. 410, H. Komański, S. Siekierka, Ludobójstwo dokonane na duchownych obrządku łacińskiego przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) na Kresach Południowo-Wschodnich II RP oraz zniszczenia obiektów sakralnych rzymskokatolickich 1939-1947, Wrocław 2008, s. 52-53; AIPN BU 1570/192, Lista ofiar terroru ukraińskiego w województwie stanisławowskim w 1943 r., s. 31; ks. J. Marecki, Misterium iniquitatis. Osoby duchowne i zakonne obrządku łacińskiego zamordowane przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1939-1945, Kraków 2020, s. 638-643. OKWr S49/05/Zi t.7, Protokół oględzin materiałów archiwalnych z dnia 14-04-2011 r., s. 1319.
Opisy załączników, linki zewnętrzne

http://www.swzygmunt.knc.pl/MARTYROLOGIUM/POLISHRELIGIOUS/vPOLISH/HTMs/POLISHRELIGIOUSmartyr2606.htm

Powiązania

Zobacz również

Kontakt

Informacja
Formularze kontaktowe niedostępne w wersji moblinej (telefony komórkowe)
do góry