ks. Grzesiowski/Grzesiewski/Grześkowski Józef - Baza Ofiar Zbrodni Wołyńskiej -

Nawigacja

Baza Ofiar Zbrodni Wołyńskiej

ks. Grzesiowski/Grzesiewski/Grześkowski Józef


Miejsce śmierci

Województwo
Miejsce śmierci / Miejsce zbrodni
Informacja
podział administracyjny sprzed II wojny światowej (ok. 1938 r.), niezależnie od daty popełnienia zbrodni

Ofiary

NAZWISKO I IMIĘ / ZBRODNIA
ks. Grzesiowski/Grzesiewski/Grześkowski Józef
Data śmierci / Data zbrodni
1943-07-24/1943-07-25
Informacje / Okoliczności śmierci
Ur. 6 stycznia 1881 r. w Jazłowcu, Ksiądz rzymskokatolicki, administrator parafii w Pistyniu. Uprowadzony z plebanii w nocy z 24 na 25 lipca 1943 r. i zamordowany w bestialski sposób przez uzbrojoną grupę członków miejscowych struktur OUN-UPA. Zwłoki księdza znaleziono następnego dnia w okolicach wsi Szeszory. Pogrzeb odbył się 26 lipca 1943 r. na cmentarzu w Pistyniu.
Liczba ofiar
1
Narodowość / Przynależność etniczna
polska
Miejsce zamieszkania
Pistyń, wieś
Parafia (wg. zamieszkania)
Pistyń

Źródła, dokumenty, fotografie

Źródło
,OKWr S.10/01/Zi t.18, Uwierzytelniona kserokopia protokołu oględzin materiałów archiwalnych z dnia 4.11.2011, k. 3462, k. 3498, OKWr S.10/01/Zi t.19, Protokół przesłuchania świadka Władysława Huka z załącznikiem w dniu 14.06.1993 r., k. 3745-3747, Protokół przesłuchania świadka Janusza Ostrowskiego w dniu 7.07.1993 r., k. 3755-3757, Protokół przesłuchania świadka Rozalii Wołoszczuk w dniu 16.09.1993 r., k. 3774-3775, Protokół przesłuchania świadka Lesławy Maślakiewicz w dniu 19.10.1993 r., k. 3776, Protokół przesłuchania świadka Ewy Ostrowskiej z załącznikiem w dniu 9.07.1993 r., k. 3777-3779, OKWr S.10/01/Zi t.23, Protokół przesłuchania świadka Pauliny Solińskiej z dnia 27.05.2002 r.,k. 4578-4589, OKWr S.10/01/Zi t.33, Uwierzytelniona kserokopia protokołu oględzin materiałów archiwalnych we Wrocławiu z dnia 14.04.2012 r., k.6409, OKWr S.10/01/Zi t.35, Sprawozdanie z podróży służbowej do Londynu z załącznikami pana Przemysława Cieślika prokuratora OKŚZpNP we Wrocławiu i pana dr. Norberta Wójtowicza historyka OKŚZpNP we Wrocławiu z dnia 2 .12.2015 r., k. 6805, Sprawozdanie z podróży służbowej do Londynu z załącznikami pana Przemysława Cieślika prokuratora OKŚZpNP we Wrocławiu i pana dr. Norberta Wójtowicza historyka OKŚZpNP we Wrocławiu z dnia 13.05.2015 r., k. 6840, Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu w świetle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej 1943-1944. Zestawienie ofiar, pod red. L. Kulińskiej i A. Rolińskiego, Kraków 2012, s. 40, 184; S. Siekierka, H. Komański, E. Różański, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie stanisławowskim 1939-1946, Wrocław 2008, s. 287-288, 290, 307, H. Komański, S. Siekierka, Ludobójstwo dokonane na duchownych obrządku łacińskiego przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) na Kresach Południowo-Wschodnich II RP oraz zniszczenia obiektów sakralnych rzymskokatolickich 1939-1947, Wrocław 2008, s. 45-50; Eksterminacja ludności polskiej dokonana przez faszystów ukraińskich spod znaku OUN-UPA w powiecie Kosów Huculski, woj. stanisławowskie w latach 1939-1945. Część 2, oprac. H. Komański, „Na Rubieży” 2000, nr 48, s. 13, OKLu, S. 1/00/Zi, t. 23, Kopia dokumentu z Archiwum Akt Nowych sygn. 202/II-8 t. 1, k. 4558; AIPN Kr 1/872, G. Mazur, Antypolskie wystąpienia Ukraińców (woj. stanisławowskie 1943-1945), s. 2; AIPN BU 2323/578, Wspomnienia Marcela Neidera z getta w Kołomyi, s. 82; AIPN BU 1570/192, Lista ofiar terroru ukraińskiego w województwie stanisławowskim w 1943 r., s. 30; ks. J. Marecki, Misterium iniquitatis. Osoby duchowne i zakonne obrządku łacińskiego zamordowane przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1939-1945, Kraków 2020, s. 287-296
Opisy załączników, linki zewnętrzne

Powiązania

Zobacz również

Kontakt

Informacja
Formularze kontaktowe niedostępne w wersji moblinej (telefony komórkowe)
do góry