ks. Aleksandrowicz Józef - Baza Ofiar Zbrodni Wołyńskiej -

Nawigacja

Baza Ofiar Zbrodni Wołyńskiej

ks. Aleksandrowicz Józef


Miejsce śmierci

Województwo
Miejsce śmierci / Miejsce zbrodni
Informacja
podział administracyjny sprzed II wojny światowej (ok. 1938 r.), niezależnie od daty popełnienia zbrodni

Ofiary

NAZWISKO I IMIĘ / ZBRODNIA
ks. Aleksandrowicz Józef
Data śmierci / Data zbrodni
1943-07-11
Informacje / Okoliczności śmierci
Ur. 1869 r. w Kochanowicach koło Witebska, od czerwca 1935 r. proboszcz parafii Zabłotce. Zamordowany wraz ze służącą w starszym wieku i parafianami podczas porannej mszy świętej w kościele w Zabłotcach w czasie napadu dokonanego w dn. 11 lipca 1943 r. przez bojówkę UPA Martyniuka i chłopów ukraińskich Iwana Kici (wg innego źródła dowódcą bojówki był Wołodymyr Jakubowski vel Stryjśkyj, ps. "Bondarenko")
Liczba ofiar
1
Narodowość / Przynależność etniczna
polska
Miejsce zamieszkania
Zabołotce/Zabłoćce
Parafia (wg. zamieszkania)
Zabołotce/Zabłoćce

Źródła, dokumenty, fotografie

Źródło
OKLu, S 1.2000.Zi, t. 9, Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu w świetle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej 1943-1944. Zestawienie ofiar, pod red. L. Kulińskiej i A. Rolińskiego, Kraków 2012, s. 336-337; Protokół przesłuchania świadka Leonardy Puchalskiej-Seńków z d. Górskiej, 21 VII 1993 r., k. 1606; t. 70, Protokół przesłuchania świadka Henryka Knysza, 26 III 2007 r., k. 13972 v.; t. 71, Protokół przesłuchania świadka Urszuli Ortyńskiej, 10 V 2007 r., k. 14157; t. 90, Protokół przesłuchania świadka Eugenii Janeczko, 24 IV 2010 r., k. 17884; t. 111, Sprawozdanie sytuacyjne Biura Wschodniego Delegatury Rządu na Kraj za miesiąc lipiec 1943 r., [VIII 1943 r.], k. 22180; t. 129, Protokół przesłuchania świadka Tadeusza Dąbrowskiego, 12 VIII 2013 r., k. 25626; M. Dębowska, L. Popek, Duchowieństwo diecezji łuckiej. Ofiary wojny i represji okupantów 1939-1945, Lublin 2010, s. 34-35; E. Siemaszko, W. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945, Warszawa 2008, t. 1, s. 838; Świadkowie oskarżają, oprac. L. Karłowicz, L. Popek, Lublin 2013, Relacja Urszuli Ortyńskiej, s. 285; Księża rzymskokatoliccy zamordowani przez ukraińskich terrorystów z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów „Ukraińskiej Powstańczej Armii”. Zginęli śmiercią tragiczną – tylko dlatego, że byli Polakami. Kronika, część VI, zebrał i opracował H. Komański, „Na Rubieży” 1994, nr 2 (8), s. 10; J. Marecki, Misterium iniquitatis. Osoby duchowne i zakonne obrządku łacińskiego zamordowane przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1939-1945, Kraków 2020, s. 57-60; Zgłoszenie nr ZW-6000-3/23 (M. Sztychmiler, Wspomnienia, Elbląg 2013 - niepublikowane).
Opisy załączników, linki zewnętrzne

Powiązania

Zobacz również

Kontakt

Informacja
Formularze kontaktowe niedostępne w wersji moblinej (telefony komórkowe)
do góry