ks. Szawłowski Bolesław - Baza Ofiar Zbrodni Wołyńskiej -

Nawigacja

Baza Ofiar Zbrodni Wołyńskiej

ks. Szawłowski Bolesław


Miejsce śmierci

Województwo
Miejsce śmierci / Miejsce zbrodni
Informacja
podział administracyjny sprzed II wojny światowej (ok. 1938 r.), niezależnie od daty popełnienia zbrodni

Ofiary

NAZWISKO I IMIĘ / ZBRODNIA
ks. Szawłowski Bolesław
Data śmierci / Data zbrodni
1943-07-11
Informacje / Okoliczności śmierci
Ur. 18 stycznia 1900 r. w Hajsynie, syn Stanisława i Bronisławy z d. Żmigrodzka, ksiądz katolicki, od jesieni 1939 r. proboszcz parafii w Porycku. Postrzelony dwukrotnie 11 lipca 1943 r. Wg jednej z relacji zmarł wskutek odniesionych ran. Wg innej, ranny proboszcz został opatrzony świętymi sakramentami przez popa o nazwisku Szelest i następnego dnia został przez upowców odnaleziony i zabity. Według jeszcze innej podczas napadu upowców ksiądz zdołał ukryć się na plebanii, a wieczorem przekradł się do popa, u którego ukrywał się tydzień. Po tym czasie upowcy odkryli jego kryjówkę, wywlekli go z niej i zamordowali. Zbrodni dokonała sotnia pod dowództwem Wasyla Lewoczko ps. "Dowbusz", "Jurczenko", "Sokolenko", nauczyciela z Biłycz.
Liczba ofiar
1
Narodowość / Przynależność etniczna
polska
Miejsce zamieszkania
Poryck, miasteczko
Parafia (wg. zamieszkania)
Poryck

Źródła, dokumenty, fotografie

Źródło
OKLu, S. 1/00/Zi, t. 8, Protokół przesłuchania świadka Julii Gruszczyńskiej z d. Utrackiej, 13 V 1993 r., k. 1474v.; t. 9, Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu w świetle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej 1943-1944. Zestawienie ofiar, pod red. L. Kulińskiej i A. Rolińskiego, Kraków 2012, s. 336-337; Relacje i wspomnienia wydarzeń zaistniałych w latach okupacji w gminie Poryck, spisane przez Tadeusza Wojewódkę na podstawie wspomnień Józefa Gąsiorowskiego z dn. 20.04.1994, k. 1704; t. 10, Sprawa zamordowania ks. proboszcza Szawłowskiego i ludności polskiej 11 lipca 1943 r. w Porycku w-g relacji Bolesława Dorocińskiego z Gdańska, k. 1826v.; t. 14, Protokół przesłuchania świadka Jana Bławata, 3 IX 1998 r., k. 2612-2617; t. 35, Protokół przesłuchania świadka Józefy Rusek z d. Cybuchowskiej, 7 II 2003 r., k. 6965-6967, 6971-6972, Protokół przesłuchania świadka Narcyzy Markowskiej z d. Mucha, 3 II 2003 r., k. 6975; t. 38, Protokół przesłuchania świadka Eugenii Włodarczyk-Czernieckiej, 24 II 2003 r., k. 7402-7405; t. 42, Protokół przesłuchania świadka Marii Surmacz, 16 V 2003 r., k. 8355 v.; t.114, Protokół przesłuchania świadka Kazimiery Szulist zd. Bławat, 12 III 2013 r., k. 22757; OKLu, S 1.2000.Zi, t. 111, Sprawozdanie Biura Wschodniego Delegatury Rządu na Kraj, [1943 r.], k. 22200; AIPN GK 932/4, Relacja Bolesława Dorocińskiego, k. 35, Relacja Jadwigi Krajewskiej, k. 279-280; AIPN Kr 1/758, A. Korman, Piąte przykazanie boskie: nie zabijaj! Nieukarane ludobójstwo dokonane przez ukraińskich szowinistów w latach 1939-1945, Londyn 1989, s. 13; M. Dębowska, L. Popek, Duchowieństwo diecezji łuckiej. Ofiary wojny i represji okupantów 1939-1945, Lublin 2010, s. 142-143; T. Piotrowski (ed.), Genocide and rescue in Wołyń: recollections of the Ukrainian Nationalist ethnic cleansing campaign against the Poles during World War II, London, 2008, s. 103, 126, 134, 136; W. Siemaszko, E. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945, Warszawa 2008, t. 1, s. 897; Świadkowie oskarżają, oprac. L. Karłowicz, L. Popek, Lublin 2013, Relacja Bolesława Dorocińskiego, s. 283-284; L. Kulińska, Dzieci Kresów III, Kraków 2009, Relacja Ryszarda Jezierskiego, s. 119-134; ks. J. Marecki, Misterium iniquitatis. Osoby duchowne i zakonne obrządku łacińskiego zamordowane przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1939-1945, Kraków 2020, s. 662-669.
Opisy załączników, linki zewnętrzne

http://www.swzygmunt.knc.pl/MARTYROLOGIUM/POLISHRELIGIOUS/vPOLISH/HTMs/POLISHRELIGIOUSmartyr2658.htm

Powiązania

Zobacz również

Kontakt

Informacja
Formularze kontaktowe niedostępne w wersji moblinej (telefony komórkowe)
do góry