{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Trembowla, miasto powiatowe [woj. stanis\u0142awowskie]","description":"

Baza Ofiar<\/a><\/p>"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[25.7049422,49.30477330000001]}}]}