{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Budki Kudra\u0144skie, kolonia [pow. Kostopol, gm. Ludwipol, obec. Wilkchiwka]","description":"

Baza Ofiar<\/a><\/p>"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[26.77827157810637,50.81522012]}}]}