{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Anton\u00f3wka, kolonia [pow. Kostopol, gm. Berezne]","description":"

Baza Ofiar<\/a><\/p>"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[26.584375568627774,50.98288797]}}]}