Wybrana bibliografia -

Nawigacja

Wybrana bibliografia

 

 • Tomasz Bereza, Wokół Piskorowic, Przyczynek do dziejów konfliktu polsko-ukraińskiego na Zasaniu w latach 1939–1945, Rzeszów 2013
 • Maria Dębowska, Kościół katolicki na Wołyniu w warunkach okupacji 1939–1945, Rzeszów 2008
 • Władysław Filar, Wołyń 1939–1944. Historia, pamięć, pojednanie, Warszawa 2009
 • Grzegorz Hryciuk, Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1931–1948, Toruń 2005
 • Ihor Iliuszyn, ZSRR wobec ukraińsko-polskiego konfliktu narodowościowego na Ukrainie Zachodniej w latach 1939–1947, Warszawa 2017
 • Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Przemilczane ludobójstwo na Kresach, Kraków 2008
 • Henryk Komański, Szczepan Siekierka, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939–1946, Wrocław 2004
 • Ernest Komoński, W obronie przed Ukraińcami. Działania Polaków na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1943–1944 wobec polityki eksterminacyjnej nacjonalistów ukraińskich, Toruń 2013
 • Marek A. Koprowski, Mord na Wołyniu. Zbrodnie ukraińskie w świetle relacji i dokumentów, t. 1–2, Zakrzewo 2017–2018
 • Marek A. Koprowski, Wołyń. Mówią świadkowie ludobójstwa, Zakrzewo 2016
 • Marek A. Koprowski, Wołyń. Wspomnienia ocalałych, t. 1–2, Zakrzewo 2016
 • Lucyna Kulińska, Czesław Partacz, Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na Polakach w latach 1939–1945, Warszawa 2015.
 • Damian Markowski, Płonące Kresy. Operacja „Burza” na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, Warszawa 2008
 • Grzegorz Motyka, Ukraińska partyzantka 1942–1960. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii, Warszawa 2006
 • Grzegorz Motyka, Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”. Konflikt polsko-ukraiński 1943–1947, Kraków 2011
 • Grzegorz Motyka, Cień Kłyma Sawura. Polsko-ukraiński konflikt pamięci, Gdańsk 2013
 • Grzegorz Motyka, Wołyń ʼ43. Ludobójcza czystka – fakty, analogie, polityka historyczna, Kraków 2016
 • Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce 1944–1950. Likwidacja struktur kierowniczych, oprac. Jerzy Bednarek, Diana Bojko, Wanda Chudzik i in., Warszawa–Kijów 2017 (seria: „Polska i Ukraina w latach trzydziestych–czterdziestych XX wieku. Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych”, t. 9, cz. 1 i 2).
 • Wiktor Poliszczuk, Gorzka prawda. Cień Bandery nad zbrodnią ludobójstwa, Toronto–Warszawa 2005
 • Polska–Ukraina: trudne pytania, t. 1–11, Warszawa 1998–2009
 • Leon Popek, Ostrówki – wołyńskie ludobójstwo, Warszawa–Lublin 2011
 • Prawda historyczna a prawda polityczna w badaniach naukowych. Ludobójstwo na Kresach południowo-wschodniej Polski w latach 1939–1946, Wrocław 2011
 • Tomasz Róg, „…i zostanie tylko pustynia”. Osobowy wykaz ofiar konfliktu ukraińsko-polskiego 1939–1948. Gmina Cieszanów, powiat Lubaczów, Rzeszów 2011
 • Szczepan Siekierka, Henryk Komański, Krzysztof Bulzacki, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich w województwie lwowskim 1939–1947, Wrocław 2006
 • Szczepan Siekierka, Henryk Komański, Eugeniusz Różański, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie stanisławowskim 1939–1946, Wrocław 2007
 • Ewa Siemaszko, Władysław Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia, t. 1-2, Warszawa 2000
 • Timothy Snyder, Tajna wojna. Henryk Józewski i polsko-sowiecka rozgrywka o Ukrainę, Kraków 2008
 • Andrzej Leon Sowa, Stosunki polsko-ukraińskie 1939–1947, Kraków 1998
 • Witold Szabłowski, Sprawiedliwi zdrajcy. Sąsiedzi z Wołynia, Kraków 2016.
 • Joanna Wieliczka-Szarkowa, Wołyń we krwi 1943, Kraków 2013
 • Mariusz Zajączkowski, Ukraińskie podziemie na Lubelszczyźnie w okresie okupacji niemieckiej 1939–1944, Lublin 2015
 • Mariusz Zajączkowski, Pod znakiem króla Daniela. OUN-B i UPA na Lubelszczyźnie 1944–1950, Lublin–Warszawa 2016
do góry