{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Sernikowa Niwa [pow. Sarny, gmina Anton\u00f3wka]","description":"

Baza Ofiar<\/a><\/p>\r\n"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[26.231302361213693,51.3306845]}}]}