{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Rudnia Knia\u017asielska (Rudnia Nowa), kolonia [pow. Kostopol, gm. Berezne]","description":"

Baza Ofiar<\/a><\/p>"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[26.864824841733768,51.11045066]}}]}