{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Pasieka\/Pasieki, kolonia [pow. Kostopol, gm. Ludwipol]","description":"

Baza Ofiar<\/a><\/p>"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[27.01993146751051,50.841662137]}}]}