{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Lipniki Maszcza\u0144skie, kolonia [pow. Kostopol, gm. Kostopol]","description":"

Baza Ofiar<\/a><\/p>"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[26.395293419754548,50.80712278]}}]}