{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Hipolit\u00f3wka (Gorzelnia), kolonia [pow. Kostopol, gm. Kostopol]","description":"

Baza Ofiar<\/a><\/p>"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[26.570353099711433,50.97213931]}}]}