Kaliniewicz/Kalinkiewicz Stanisław - Baza Ofiar Zbrodni Wołyńskiej -

Nawigacja

Baza Ofiar Zbrodni Wołyńskiej

Kaliniewicz/Kalinkiewicz Stanisław


Miejsce śmierci

Województwo
Miejsce śmierci / Miejsce zbrodni
Informacja
podział administracyjny sprzed II wojny światowej (ok. 1938 r.), niezależnie od daty popełnienia zbrodni

Ofiary

NAZWISKO I IMIĘ / ZBRODNIA
Kaliniewicz/Kalinkiewicz Stanisław
Data śmierci / Data zbrodni
1943-07-24/1943-07-25
Informacje / Okoliczności śmierci
Lekarz, chirurg, urolog, ordynator szpitala w Kołomyi. Zamordowany prawdopodobnie przez policjantów ukraińskich w nocy z 24 na 25 lipca 1943 roku w rejonie wsi Szeszory, gdzie przebywał w swoim domu letniskowym.
Liczba ofiar
1
Narodowość / Przynależność etniczna
polska
Miejsce zamieszkania
Kołomyja, miasto
Parafia (wg. zamieszkania)
Kołomyja

Źródła, dokumenty, fotografie

Źródło
OKWr S.10/01/Zi t.18, Uwierzytelniona kserokopia protokołu oględzin materiałów archiwalnych z dnia 4.11.2011, k. 3468, k. 3498, OKWr S.10/01/Zi t.20, Protokół przesłuchania świadka Czesława Żurawskiego w dniu 23.05.1994 r., k. 3917-3919, OKWr S.10/01/Zi t.23, Protokół przesłuchania świadka Pauliny Solińskiej z dnia 27.05.2002 r.,k. 4576-4577, OKWr S.10/01/Zi t.33, Uwierzytelniona kserokopia protokołu oględzin materiałów archiwalnych we Wrocławiu z dnia 14.04.2012 r., k.6409, 6414, OKWr S.10/01/Zi t.35, Sprawozdanie z podróży służbowej do Londynu z załącznikami pana Przemysława Cieślika prokuratora OKŚZpNP we Wrocławiu i pana dr. Norberta Wójtowicza historyka OKŚZpNP we Wrocławiu z dnia 2 .12.2015 r., k. 6805, Sprawozdanie z podróży służbowej do Londynu z załącznikami pana Przemysława Cieślika prokuratora OKŚZpNP we Wrocławiu i pana dr. Norberta Wójtowicza historyka OKŚZpNP we Wrocławiu z dnia 13.05.2015 r., k. 6840, Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu w świetle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej 1943-1944. Zestawienie ofiar, pod red. L. Kulińskiej i A. Rolińskiego, Kraków 2012, s. 40, 186; S. Siekierka, H. Komański, E. Różański, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie stanisławowskim 1939-1946, Wrocław 2008, s. 245, 290; Eksterminacja ludności polskiej dokonana przez faszystów ukraińskich spod znaku OUN-UPA w powiecie Kosów Huculski, woj. stanisławowskie w latach 1939-1945. Część 2, oprac. H. Komański, „Na Rubieży” 2000, nr 48, s. 13; AIPN Kr 1/872, G. Mazur, Antypolskie wystąpienia Ukraińców (woj. stanisławowskie 1943-1945), s. 2; AIPN BU 2323/578, Wspomnienia Marcela Neidera z getta w Kołomyi, s. 82; AIPN BU 1570/192, Lista ofiar terroru ukraińskiego w województwie stanisławowskim w 1943 r., s. 30
Opisy załączników, linki zewnętrzne

Powiązania

Zobacz również

Kontakt

Informacja
Formularze kontaktowe niedostępne w wersji moblinej (telefony komórkowe)
do góry