Wybrana bibliografia -

Nawigacja

Wybrana bibliografia

 • Władysław Filar, Wołyń 1939–1944. Historia, pamięć, pojednanie, Warszawa 2009
 • Grzegorz Hryciuk, Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1931–1948, Toruń 2005
 • Henryk Komański, Szczepan Siekierka, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939–1946, Wrocław 2004
 • Grzegorz Motyka, Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”. Konflikt polsko-ukraiński 1943–1947, Kraków 2011
 • Grzegorz Motyka, Cień Kłyma Sawura. Polsko-ukraiński konflikt pamięci, Gdańsk 2013
 • Polska–Ukraina: trudne pytania, t. 1–11, Warszawa 1998–2009
 • Leon Popek, Ostrówki – wołyńskie ludobójstwo, Warszawa–Lublin 2011
 •  Tomasz Róg, „…i zostanie tylko pustynia”. Osobowy wykaz ofiar konfliktu ukraińsko-polskiego 1939–1948. Gmina Cieszanów, powiat Lubaczów, Rzeszów 2011
 • Szczepan Siekierka, Henryk Komański, Krzysztof Bulzacki, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich w województwie lwowskim 1939–1947, Wrocław 2006
 • Szczepan Siekierka, Henryk Komański, Eugeniusz Różański, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie stanisławowskim 1939-1946, Wrocław 2007
 • Ewa Siemaszko, Władysław Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia, t. 1-2, Warszawa 2000
 • Timothy Snyder, Tajna wojna. Henryk Józewski i polsko-sowiecka rozgrywka o Ukrainę, Kraków 2008
 • Andrzej Leon Sowa, Stosunki polsko-ukraińskie 1939–1947, Kraków 1998
do góry